Ådal IL's historie.

Den 26. april 1996 er det 70 år siden Somma idrettsforening ble stiftet som er eldst av alle de lag som ble sammensluttede 29. september 1945 til Ådal Idrettslag. Det er derfor denne dato som er registrert som laget stiftelsesdag i Norges Idrettsforbund.

Ådal idrettslag har tidligere markert de forskjellige milepeler slik:

40 års jubileet ble feiret med en fest på Hallingby Samfunnshus 30. april 1966. Her deltok medlemmer fra tidligere lag og Ådal idrettslag, representanter fra kretsene, kommunen, presse og nabolag. Hederstegnet som ble innstiftet til jubileet ble delt ut til 12 medlemmer for god innsats i tidligere lag og Ådal idrettslag.

Det var diktet sanger og skrevet jubileumsberetning. Lauritz Emgaard fra Buskerud Idrettskrets hadde skrevet en prolog.

Ådalsrennet og Åpningscupen i håndball ble arrangert som jubileumsarrangement.

50 års jubileet ble feiret med fest på Hallingby Samfunnshus 8. mai 1976. Foruten medlemmer var det representanter fra kretsene, kommunen, pressen og andre samarbeidspartnere.

Bjarne Håkonsen ble utnevnt til lagets første Æresmedlem. 6 medlemmer ble tildelt Hederstegnet og 5 medlemmer ble tildelt diplom.

Det ble utgitt en 50 års beretning.

60 års jubileet ble feiret med fest på Hallingby Samfunnshus 26. april 1986. Foruten medlemmer var det representanter fra kretsene, kommunen, pressen og samarbeidspartnere. 3 medlemmer ble tildelt Hederstegnet og 6 medlemmer fikk diplom.

Det ble skrevet en beretning fra 1976 – 1986.

En fotball og håndball cup og Ådalsrennet ble arrangert som jubileumsarrangement.

Til 70 års jubileet i 1996 blir det også gitt ut en beretning for at en skal få en samlet oversikt over idrettens utvikling i Ådal i disse 70 år.

Idretten i Ådal ble de første år drevet på et lokalt plan.

Ved disse sammenslutningene i 1945 til Ådal idrettslag ble lagets virkeområde i disse tidligere skolekretser: Grønnvold, Somdalen, Flaskerud, Nyhus, Semmen og Skollerud.

Etter at Hen idrettslag ble nedlagt først i femtiåra og Viker idrettslag besluttet at Ådal idrettslag overtok deres medlemmer og eiendeler har Ådal idrettslag et virkeområde på hele vestre Ådal og fra Nymoen til Skagnes på østsiden av Ådal. Samtidig har det vært en stor byggevirksomhet særlig på Hallingby.

Ådal idrettslag har utviklet seg til å bli et stort idrettslag. Det har også vært en stor utvikling idrettslig og Ådal idrettslag har hevdet seg godt i lagspill og har hatt mange gode utøvere.

Det er også arrangert mange store konkurranser og medlemmer fra laget har hatt betydelige tillitsverv i kretser og forbund.

Ådal idrettslag er således i dag et kjent idrettslag.

SAMMENSLUTNINGEN 29.09 1945

29.09.45 ble det holdt konstituerende møte på Folkets hus under ledelse av Ragnar H. Røgeberg. Det ble her enighet om å sammenslutte Somma I.F. , PIL A.I.L og Flaskerud Fotball lag til Ådal idrettslag. Det ble vedtatt lover og Ragnar H. Røgeberg ble valgt til lagets første formann. Norsk idrett var nå samlet i Norges Idrettsforbund og laget ble innmeldt.

Aktivitet fra starten: Friidrett, fotball, håndball og ski.

Etter 5 års krig var det mange idrettshungrige og det var stor aktivitet selv om en ikke hevdet seg så bra resultatmessig.

KLUBBMERKE

Årsmøte i 1952 fattet vedtak om at en gruppe skulle tegne Somma I.F s merke. Arvid Flaten tegnet dette om og det ble godkjent i 1954.